Tradiční čínská medicína

Jedná se o ucelený, důkladně propracovaný systém, vycházející z tisíce let starých zkušeností a je zajímavé, že její základní principy se po celou dobu její existence nezměnily. Žádná jiná medicína nemá tak dlouholetou tradici a nedochovala se v tak uceleném systému. Používá metody jako je akupunktura, akupresura, byliny, masáže, baňky, moxování, cvičení, změna stravy a životního stylu.

Lidské tělo je z pohledu TCM takový mikrokosmos, přesně korespondující s během věcí  ve vesmíru a přírodě. TCM vychází z učení o 5 prvcích, kde jasně vidíme, jak stav jednoho orgánu ovlivňuje druhý, střídání ročních období v přírodě i různých fází ve vývoji  lidského  života (dětství – stáří)  i evoluční vývoj celé civilizace. Dále vychází z čínské filosofie o polaritách Yinu a Yangu, které najdeme v celém vesmíru i našich životech (např. nekráčíme jen po slunné straně, ale i těmi stinnými a méně šťastnými obdobími, v sobě máme zastoupeny mužské i ženské stránky osobnosti, stejně tak jako v přírodě po noci přichází den atd). Yin a Yang jsou jako život – krásný a neustále se měnící.

Na rozdíl od západní medicíny, která se zaměřuje hlavně na léčbu symptomů, hledá TCM příčinu a kořen nemoci, která pokud není zavčasu odhalena a řešena odpovídajícím způsobem, dostaví se nemoc v ještě těžší formě. Tradiční čínská medicína je hlavně mdicína prevence (tj. vyvarování se možných faktorů ještě dříve, než potíže propuknou a kdy většinou až v této fázi hledáme pomoc). Potlačením příznaků si na chvíli možná ulevíme, ale problém tím nevyřešíme. TCM neřeší pouze postihnutý orgán, ale celý systém těla.

Síla, účinnost a výhoda TCM je v tom, že je nenásilná, přirozená, bez vedlejších účinků a zaměřuje se na vylepšení a udržení zdraví.  Metody  jsou dobře snášeny dětmi i staršími lidmi. Svými postupy vede k tomu, aby nastolila zpět stav rovnováhy, jak fyzické tak psychické.